Hitit Üniversitesinin Alacayı Düşünüyorum Projesi

ÇORUM 15 Ocak 2018 11:05
Videoyu Aç Hitit Üniversitesinin Alacayı Düşünüyorum Projesi
A
a

Hitit Üniversitesi İle Alaca Belediye Başkanlığı Arasında “Alaca’yı Düşünüyorum” Projelerine İlişkin Protokol İmzalandı.

Hitit Üniversitesi İle Alaca Belediye Başkanlığı arasında gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz tarafından imzalandı. Söz konusu protokol ile sosyal-kültürel hayatın geliştirilmesi, hemşerilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve benzeri konularda Belediye ve Üniversite işbirliğini sağlayarak belediyenin sorumluluk alanına giren sektör ve alanlarda sorunları ortaya koyacak, veri toplayacak, çözüm üretecek araştırma projeleri üretmek, lisansüstü çalışmalar yapmak ve uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projelere Hitit Üniversitesi'nde tam zamanlı çalışan tüm öğretim elemanları, bir öğretim elemanının gözetimi altında olmak şartı ile Hitit Üniversitesinin tüm öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) başvurabilmekte. Ayrıca başka bir kamu kurumunda, sivil toplum kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışanlar da Alaca Avni Çelik MYO’nun tam zamanlı kadrosunda bulunan bir öğretim elemanı ile eş-yürütücü olmak şartıyla proje hazırlayabilmekte. 

Proje yazacak kesimlerin bu çeşitliliği özellikle Alaca özelinde verimli işbirliği yollarının bulunması amacını taşımaktadır. Yanı sıra öğrencilere küçük bütçelerle de olsa destek olmak, onların hem çok erken dönemlerde Alaca’nın sorunları ile ilgilenmelerini sağlayacak hem de proje yazmaları konusunda tecrübe edinmelerine neden olacaktır.  

Projeler; Alaca ile ilgili olmak şartıyla, akademik araştırma projeleri ve doktora tezleri gibi geniş çaplı olabileceği gibi; yüksek lisans tezi gibi orta ölçekte ya da tezsiz yüksek lisans projeleri, bitirme ve seminer ödevleri gibi altı aylık bir zaman dilimini kapsayan daha küçük çapta da olabilecektir.  

Bu projeler aracılığıyla Alaca ile ilgili akademik araştırmaların yaptırılması, Üniversite ile Alaca arasında daha sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve Alaca’nın sorunlarına yönelik bilimsel bakış açısının yerleşmesi düşünülmektedir. 

Üniversite yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzer bir protokol için Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ile de görüşmeler yapılmıştır ve kısa süre içince TSO ile de bir protokol imzalanacaktır. 

Projeler konusuna hız veren Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu kendi bünyesinde beş kişilik bir Proje Komisyonu da kurdu. Komisyona Doç.Dr. Kazım Köse başkanlık etmekte; komisyonda Öğr.Gör.Burcu Daysal, Öğr.Gör.Hakan Demir, Öğr.Gör.Bünyamin Çiçek ve Öğr. Gör. Betül Ağaoğlu’da üye olarak görev yapmaktadır. 

Birçok proje üzerinde çalışan Komisyon, sadece proje yapmakla yetinmemekte proje kültürünü yerleştirmek için de önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede Alaca ve köylerinde bulunan tüm okulları ziyaret etmeye başlayan Komisyon üyeleri özellikle öğretmenlerle toplantılar yapmakta, onlarla iş birliği yapmanın yollarını aramaktadır. Şu ana kadar onlarca okula ziyaretler gerçekleştiren Komisyon, okullardan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle de benzer toplantılar planlamaktadır.