Fakıbaba'nın Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısından öne çıkanlar maddeler

Kategori: ÇORUM - Tarih: 26 Eylül 2017 13:23
Fakıbaba'nın Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısından öne çıkanlar maddeler

Toç Bir-Sen Şube Başkanı Arzu ÖZKADER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Ödenen Uygulama Ücreti ile ilgili Basın Açıklaması...

Veteriner sağlık hizmetlerinde görev yapan personele yapmış oldukları hizmetler karşılığı ödenen uygulama ücretine ilişkin 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara’ da yapılan “Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısı” nda gündeme gelen ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA tarafından tamamen kaldırılması ile ilgili internet ortamında çıkan haberler sendikamızca değerlendirilerek ivedi bir şekilde Bakanlık yetkilileri ile görüşülmüştür.

11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ nun birinci maddesinde ifade edilen gıda ve yem güvenirliliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını sağlamakla görevli Veteriner Hekimler ile yardımcı sağlık personeli olan Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine, yine aynı Kanunun 14. Maddesi üçüncü fıkrasına göre “bakanlığın programlı veya projeli çalışmaları için uygulayıcılara, hayvan sahipleri tarafından Bakanlıkça belirlenen uygulama ücreti ödenir.” Hükmü gereğince yıllardır veteriner sağlık hizmetlerinde görev yapan personele yapmış oldukları hizmetler karşılığı ödenen uygulama ücretine ilişkin 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara’ da yapılan “Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısı” nda gündeme gelen ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA tarafından tamamen kaldırılması ile ilgili internet ortamında çıkan haberler,  kamuoyuna yansımıştır.

Kamuoyuna yansıyan bu ifadeler üzerine 25 Eylül 2017 Pazartesi günü, gün boyunca ve akşam geç saatlere kadar, GTHB Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet DANİŞ, Müsteşar Yardımcısı Sayın Nihat PAKDİL, Gıda Kontrol Genel Müdürü Sayın Muharrem SELÇUK ile yapılan görüşmelerde uygulama ücretinin kaldırılması ile ilgili tepkimizi dile getirerek, yıllardır zoonoz ve diğer hayvan hastalıkları ile mücadele eden ve bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı sağlayarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yüzünü ağartan bu personelin, böylesi bir uygulamaya maruz kalmasının açık bir haksızlık olacağını, gece-gündüz, kar-kış demeden ve mesai mefhumu gözetmeden fedakârca çalışan bu arkadaşlarımızın, çalışma hayatında moral ve motivasyonlarının bozulmasına sebep olacağını dile getirdik.

Bakanlık yetkiliyle yaptığımız görüşmelerde;

Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin; aşı ve küpeleme işlemlerinde el emeği ücreti alması ile ilgili olarak; 

"Uygulama/ el emeği ücretinin, vatandaştan söz konusu personel eliyle alınması" uygulamasının kaldırılması.

Ancak aşı ve küpeleme yapan bu personele, yaptıkları işin ve emeklerinin karşılığı olarak, Farklı Bir Şekilde ödeme yapılabilmesi hususunda;    

Sayın Bakanımızın talimatı ile Bakanlığın ilgili birimleri tarafından çalışma başlatıldığı" bilgisi Sendikamız ile paylaşılmıştır.

Uygulama ücretlerinin daha uygun usullerde tahsil edilmesi, hayvan sahibi vatandaş ile söz konusu personelin kuruş hesaplı bir para diyaloğuna girmesi sorununa, devlet ciddiyetine yakışır bir çözüm bulunması, uygulama yapan personelin hak ettikleri ücretlerin, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince kendilerine ödenmesinin, hakka ve hukuka uygun olacağı, yeni sistemin oluşturulduktan sonra mevcut uygulamanın kaldırılmasının, yeni mağduriyetler oluşturmaması açısından daha doğru olacağına  ilişkin düşüncemizi,  Bakanlık yetkililerine açık bir şekilde ilettik.

Hizmet Kolunun yetkili sendikası TOÇ BİR-SEN olarak, meslektaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızın rencide edilmeden, emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir sistem oluşturabilmek ve sorunun çözümü adına teklif ve önerilerimiz Bakanlık yetkililerine iletilmiştir. Önümüzdeki süreçte herkesçe kabul edilebilir bir çözüm için, en üst düzeyde girişimlerimiz ve görüşmelerimiz devam edecek olup; nihai çözüme ulaştırılıncaya kadar bu konunun takipçisi olacağımız,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak : www.hitittv.com

https://www.hitittv.com/haberprint/fakibaba-nin-genisletilmis-bakanlik-koordinasyon-toplantisindan-one-cikanlar-maddeler-44138.html