Tarım Alanları İçin Koruma Sağlanmalı

ÇORUM 12 Eylül 2018 05:26
Videoyu Aç Tarım Alanları İçin Koruma Sağlanmalı
A
a

Tarım alanları insanın en temel gereksinimi olan gıdanın sağlanabilmesi için korunması ve sürdürülmesi zorunlu olan doğal nitelikli alanlardır. Hobi bahçeleri -Sanayileşme ve Kentleşme süreçlerinde tarım alanlarının gözden çıkarılmakta olduğu görülmektedir.


Tarım alanları insanın en temel gereksinimi olan gıdanın sağlanabilmesi için korunması ve sürdürülmesi zorunlu olan doğal nitelikli
alanlardır. Endüstri Devrimi ile başlayan ve sonrasında küresel ölçeğe yayılan sanayi sektörü odaklı ekonomik kalkınma politikaları
çerçevesinde gelişen Hobi bahçeleri -Sanayileşme ve Kentleşme süreçlerinde tarım alanlarının gözden çıkarılmakta olduğu görülmektedir. 

Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, Çorum’da hobi bahçelerinin önlenemez bir sorun olmaya başladığını  daha önceki görüşlerinde beyan etmişti. Gül, Bu konuda İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığını göreve davet eden Gül, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi: “Kırsal alandan şehre göçle birlikte yaşamsal kültür olarak karşımıza çıkan ‘Hobi Bahçeleri’ önlenemez bir sorun olmaya başladı. 

Birilerinin rant kapısı haline de gelmesi bir yana tarım alanlarının amaç dışına çıkarılarak hoyratça betonlaşması ise meselenin esası. Bir de üstüne o çirkin görüntü artık çekilemez bir hal aldı. Mücavir alan içinde Belediye başkanlığı, bunun dışındaki alanlarda İl Özel idaresi görevini yapıyor mu? Bilmiyorum. Bu şekilde devam eder ise şehre yakın alanların tamamı bir gecekonduya dönecek. 

Geriye dönüşü olmayan bir yola girildi. İl Özel İdaresinin görevlerini belirleyen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. maddesinde; ‘Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir’ demektedir ifadeleriyle dile getirmişti.

Çorum Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İL Temsilcisi Necati Gül,Şimdi soruyorum? İl Özel İdaresinin görevi içinde yer alan ve bu madde de yazılı olan ‘ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması’ hükümlerini sizce İl Özel İdaresi yerine getirmiş oluyor mu? Getiriyor ise peki bu görüntü ne? Hobi bahçeleri yaşamsal kültür bir ihtiyaç ve bu ihtiyacın karşılanması gerekli mi? Kocaman bir evet. Öyleyse bu bir ihtiyaç ise buna neden çözüm üretilmez ve bu çözüm halka sunulmaz. Hem çözüm üretip sunmayarak hem de toprağı korumak çevre düzenini planlamak ve iskan sağlamak görevlerini yerine getirmek İl Özel İdarenin görevi. Görevi ise gecekondu görünümlü sözde hobi bahçelerinin oluşturulmasına ve oluşturulanlara neden müdahale edilmez.

Necati Gül,Üç-beş kişinin, 3 liraya alıp 30-40 liraya satılan ve rant kapısı haline gelen, doğru dürüst yolu izi olmayan, yani alt yapısı berbat bir ortamı; hem de tarım arazisini mahvederek oluşturulan bu ortam, bu halka nasıl layık görülür. Bu gecekondu görünümlü hobi bahçelerinin oluşturulması için kanunların arkasından dolanıldığını görmüyor mu? Efendim yapı kooperatifi kur, şirket kur. Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra, nasıl geriye dönüş olur. İleri ki yıllarda bunun hukuksal boyutunu düşünebiliyor musunuz? Birbirine küs komşuların oluşabileceğini hiç düşündünüz mü? 

Bakın sadece ilimizde tarım arazisi, son 10 yılda, 603 bin hektardan 553 bin hektara düştü. Yazık değil mi bu toprağa, yazık değil mi bu millete? Gecekondu görünümlü hobi bahçesi mücavir alan içinde yer alıp belediye görev alanında var mı bilmiyorum. Var ise aynı sözlerim tabii ki Belediye Başkanlığını da. Bu konu için 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği; oluşturulan Toprak Kuruluna ve bu kurul kararını uygulayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne iş düşmüyor mu? Evet düşüyor. 

Fakat İmar ve yapı ruhsat görevi Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdarenin. Bu Kurumlar görev yapmaz ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yapabileceği hiç bir şey yok. Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdarenin görevi asil görev iken Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görevi tali görev. Bu kurumlar görev yapar ise Toprak Kurulu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevini yapabilir. 

Diyorum ki tarım arazilerinin yani toprağın amaç dışı kullanımını önlemek, halkımızın yaşamsal kültür ihtiyacı olan hobi bahçelerini daha sağlıklı ve düzgün bir şekilde karşılamak, bu gecekondu ve çirkin görünümlü hobi bahçelerinden kurtulmak için kimlerin yetkisi ve görevi var ise çözüm üretmeye ve ilgilileri göreve davet ediyorum.”

Şimdi ise  Özellikle kent çeperlerindeki tarım alanları, mekansal büyüme talebi nedeniyletarım dışı amaçla kullanılma tehdidi ve yapılaşma baskısı ile
karşı karşıyadır. Tehdit altında olan tarım alanlarından biride Çorum'da 
Mutlak tarım arazisi niteliğinde olmalıdır. Aşağıdaki yazıda ise konunun uzmanı insanlar kendi bölgesinin kurtulması için çalışmalar yapıyor.

Neriman Yörür .
BİLDİRİ METNİ
(Türkiye’de Özel Proje Alanı (ÖPA) Olarak Belirlenen Tarım
Alanları İçin Koruma Temelli Planlama Yaklaşımı Önerisi;
Muğla Ovası Örneği)

 “Özel Proje ve Planlama Alanı” olarak
tanımlanan bölümüne ilişkin hazırlanan fikir projesi kapsamında
yapılan analizler ve geliştirilen öneriler aktarılmaktadır.

Nazım İmar
Planında Özel Proje ve Planlama Alanı (ÖPA) olarak belirlenmiş; bu
çerçevede ovanın tarımsal niteliğinin korunması ve özgün niteliğinin
devam ettirilmesine yönelik bir proje geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Bu makalede, Muğla Ovası’nın “Özel Proje ve Planlama Alanı” olarak
tanımlanan bölümüne ilişkin hazırlanan fikir projesi kapsamında
yapılan analizler ve geliştirilen öneriler aktarılmaktadır. Önerilerde
temel olarak, ovanın tarımsal niteliğinin korunması ve ovayı kentli
ile bütünleştirerek yapılaşma baskısının kırılmasının sağlanması
hedeflenmiştir. Bu hedefi sağlamaya dönük olarak “kentsel tarım”
başlığı çerçevesinde ele alınan yaklaşımların geliştirilmesi benimsenmiştir.
Bu kapsamda geliştirilen stratejiler; tarım alanlarının korunması
ve kullanılmasına ilişkin öneriler, Muğla Ovası tarımsal işletmeciler
birliği tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması; kentleşme
ve rant baskısının azaltılmasına yönelik öneriler ve kentlinin alanın
doğal peyzajı ile bütünleştirilmesi şeklinde sıralanmaktadır.

 
Kaynak : www.hitittv.com
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

YENİLENEN SİTEMİZİ NASIL BULUYORSUNUZ?

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
  • http://www.hitittv.com Çorum'un Ulusal ve Yerel
  • İnteraktif haber sitesi
  • Sondakika Çorum Haberleri
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat